ఏపీ ఐసెట్-2019 తుదివిడత సీట్ల కేటాయింపు


సాక్షి, అమరావతి:ఏపీ ఐసెట్ తుది విడత సీట్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ ఆగస్టు 31న నిర్వహించారు.
Edu news ఐసెట్ తుదివిడత కేటాయింపుతో కలుపుకొని మొత్తం 25,546 మందికి సీట్లు కేటాయించారు. ఇంకా 17,457 సీట్లు మిగిలిపోయాయి. ఎంబీఏలో 19,891 మందికి, ఎంసీఏ లో 3,531 మందికి, లేటరల్ ఎంట్రీలో 2.124 మందికి సీట్లు కేటాయించారు.
Published on 9/3/2019 4:40:00 PM
టాగ్లు:
AP ICET-2019 AP ICET seats allotment MBA and MCA courses MBA and MCA coursesadmissions AP ICET-2019last phase counselling

Notification

notification.jpg

ICET-2016 is an Integrated Common Entrance Test (ICET) for admission into MBA and MCA courses of all Universities in Telangana...

click here...

Syllabus

syllabus.jpg

The test is designed to measure the candidate's ability to think systematically, to use the verbal and mathematical skills and to assess his/her aptitude for...

click here...

Ask The Expert

ask.jpg

Send your queries to education@sakshi.com Our experts Rameswar Mandali, Kesava Rao, Ravipal Reddy, Anil Kumar, P.V.Ch. Sastry, Vijendar Reddy shall answer your queries.

Related Topics