గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాల భర్తీకి విధి–విధానాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో భారీగా గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నేపథ్యంలో ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన విధి–విధానాలు...
Published on 7/22/2019 4:52:00 PM

సంబంధిత అంశాలు