ఫారెస్ట్ పోస్టులకు మే 11 నుంచి రాత పరీక్షలు

అటవీశాఖలో 2,167 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన రాత పరీక్షలు వచ్చే నెల 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ పోస్టులు 151, ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ 751, అసిస్టెంట్ బీట్ ఆఫీసర్ 1,224, థానేదార్లు 16, బంగళా వాచర్లు 11, టెక్నికల్ అసిస్టెంట్లు 14 పోస్టుల భర్తీ కోసం ఫిబ్రవరి 14న నోటిఫికేషన్...
Read more...

    Ask The Expert
Send your queries to
education@sakshi.com
Our experts
Gnyaneswar Gummala, Kesava Rao,
Ravipal Reddy, Anil Kumar, Prema,
Vigneswara Rao, Vijayender Reddy

shall answer your queries.

Latest News

Daily Current Affairs

Discuss Here