టీఆర్టీ ఎస్జీటీ కటాఫ్ ఎంతో తెలుసుకోవాలనుందా?


సాక్షి ఎడ్యుకేషన్: టీఎస్పీఎస్సీ ఫిబ్రవరి 25న టీఆర్టీ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ పరీక్ష నిర్వహించింది.
తెలుగు, ఇంగ్లిష్ మీడియంలో విడివిడిగా నిర్వహించిన ఈ పరీక్షకు దాదాపు లక్షమంది హాజరయ్యారు. ప్రాథమిక కీ ని త్వరలోనే కమీషన్ విడుదల చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సహజంగానే కటాఫ్ ఎంత ఉంటుంది? అనే సందేహం అభ్యర్థుల్లో మెదులుతుంది. కాబట్టి ఈ కింద ఇచ్చిన ఫాం నింపి ఎస్జీటీకి జిల్లాల వారీగా ఎంత కటాఫ్ ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
గమనిక: త్వరలోనే ఒక అంచనాతో కూడిన కటాఫ్ మార్కులు వెబ్సైట్ లో పొందు పరుస్తాము.

Published on 3/10/2018 6:18:00 PM
టాగ్లు:
TS TRT TS TRT Cut off TRT SGT cut off SGT EM Cut off SGT TM Cut off TRT SGT cut off Districtwise trt cut off TRT SGT exam cut off know your SGT exam cut off

Practice Papers

Related Topics