బడ్జెట్ బేసిక్స్


ప్రభుత్వ వార్షిక బడ్జెట్‌లో క్లిష్టమైన పదాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అయితే వీటిని సులభతర రీతిలోకి మారిస్తే- నెలవారీ బడ్జెట్‌లో సామాన్యుడు వినియోగించే పదాలే ఇవి. ఇలాంటి కొన్ని ముఖ్య పదజాలం గురించి పరిశీలిద్దాం..

+ బడ్జెట్ పదజాలం
+ పన్నులు - రకాలు
+ బడ్జెట్ రూపకల్పన
+ బడ్జెట్ పద్ధతులు..
+ బడ్జెట్ - సందేహాలు
+ బడ్జెట్ రికార్డులు / విశేషాలు
Published on 3/3/2015 3:07:00 PM